Việc làm mới nhất, tìm việc làm lương cao

Careerlink’S Client

Careerlink’S Client

Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 08 - 54342069
Our Client is a foreign company specializing in consulting services regarding to construction field.