Việc làm mới nhất, tìm việc làm lương cao

Careerlink’S Client

Careerlink’S Client

Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 08 - 3812 2706
Khách hàng của Careerlink, Công ty Nhật, chuyên gia công khuôn, ép nhựa.