Việc làm mới nhất, tìm việc làm lương cao

Careerlink’S Client

Careerlink’S Client

Phòng 307, Tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 04 - 3519 0410
Khách hàng của CareerLink là công ty của Nhật chuyên cung cấp phần mềm cho quản lý kinh doanh, quản lý nhân sự.