Việc làm mới nhất, tìm việc làm lương cao

Careerlink’S Client

Careerlink’S Client

Phòng 307, Tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0914 749 255
Khách hàng của CareerLink là Công ty Nhật, chuyên sản xuất sản phẩm may mặc.