no image

Careerlink’S Client

Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 08 - 3812 7874
Khách hàng của Careerlink là công ty Nhật Bản chuyên sản xuất các linh kiện điện tử, bo mạch điện tử
2