Cn Cty Cp Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain (Tp Hà Nội)

Cn Cty Cp Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain (Tp Hà Nội)

Tầng 7, 285 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
APROTRAIN là tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo Công nghệ Thông tin, Thiết kế truyền thông, Ngoại ngữ và Quản trị với bằng cấp/ chứng chỉ Quốc tế. APROTRAIN tổ chức và điều phối hoạt động Hệ thống đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech, Trường đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Arena Multimedia và Tổ chức giáo dục & đào tạo Hi! Language School trên toàn...