Việc làm mới nhất, tìm việc làm lương cao

Công Ty Cổ Phần Bờ Biển Dài

Công Ty Cổ Phần Bờ Biển Dài

96 Nguyễn Đình Chiều, P Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Được thành lập vào tháng 1 năm 2004, tập đoàn Long Beach hướng đến việc đầu tư vào các dự án khả thi, chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp cao nhất để đạt được sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bền vững. Căn cứ vào nhu cầu của thị trường và phù hợp với kế hoạch phát triển đã được các cấp có thẩm quyền chấp thuận, tập đoàn Long Beach đã và đang đầu tư...