Việc làm mới nhất, tìm việc làm lương cao

Công Ty Cổ Phần Dệt Nhuộm Thiên Nam Sunrise

Công Ty Cổ Phần Dệt Nhuộm Thiên Nam Sunrise

Khu Công nghiệp Bảo Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 03503 999 699