Công Ty Cổ Phần Hòa Phước

Công Ty Cổ Phần Hòa Phước

Lô 17B- Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 05113639399, 0916499575