Việc làm mới nhất, tìm việc làm lương cao

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hương Việt

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hương Việt

130 Nguyễn Đức Cảnh
Website: www.viettra.com
Điện thoại: 01697859577
Công ty cổ phần thương mại Hương Việt (Viettra), hoạt động chuyên nghiệp về cung cấp dịch vụ cho thuê xe, quản lý bất động sản và ngành siêu thị bán lẻ. Viettra đã tích cực tích lũy được nhiều kinh nghiệm phục vụ các đối tượng khách hàng, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam