Việc làm mới nhất, tìm việc làm lương cao

Cổng Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Sơn Hùng

Cổng Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Sơn Hùng

Cảng HN 938 Bạch Đằng
Điện thoại: 0912231082
Là công ty chuyên kinh doanh về kho bãi, vận tải, xếp dỡ hàng hóa