Việc làm mới nhất, tìm việc làm lương cao

Công Ty Cp Liên Nông Việt Nam

Công Ty Cp Liên Nông Việt Nam

Lô E2, đường số 5, KCN Hồng Đạt –Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Điện thoại: (84) 72 3812499