Việc làm mới nhất, tìm việc làm lương cao

Công Ty Tnhh Cùng Mua

Công Ty Tnhh Cùng Mua

180 - 182 Lý Chính Thắng, Phường 9., Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0912461617
1. Tại sao Cùng Mua có được giá tốt ? Cùng Mua hoạt động trên cơ sở mua hàng theo số đông, trực tiếp từ nhà cung cấp mà không phải thông qua nhiều cấp trung gian. Hơn nữa, Cùng Mua còn là kênh truyền thông và quảng cáo cho sản phẩm, dịch vụ của nhà cung cấp. Chính vì vậy, Cùng Mua có khả năng lấy được giá tốt nhất để phục vụ các bạn. 2. Hàng hóa và dịch vụ...