no image

Forval Việt Nam

20F Capital Tower Office Building, No 109, Tran Hung Dao street, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 04 3941 6328
1、日本企業の「ベトナム進出コンサルティング」/Tư vấn đầu tư cho các doanh nghiệp Nhật 2、人材紹介 / Tư vấn, giới thiệu nhân sự 3、人材研修 / Đào tạo nhân sự 4、ITサポート(ネットワーク)/ IT Support