Việc làm mới nhất, tìm việc làm lương cao

Fpt Telecom

Fpt Telecom

Số 10 đường Ngô Quốc Trị, Khu vực 3, Phường 5, Thi xa Vi Thanh, Hậu Giang, Việt Nam
Được thành lập ngày 31/01/1997, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) khởi đầu từ Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến với 4 thành viên sáng lập cùng sản phẩm mạng Intranet đầu tiên của Việt Nam mang tên “Trí tuệ Việt Nam – TTVN”. Sau gần 20 năm hoạt động, FPT Telecom đã trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet...