Việc làm mới nhất, tìm việc làm lương cao

Framas Korea Vina

Framas Korea Vina

Xuong 1#4, Đường số 1, Huyện Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam
Công ty TNHH Framas Korea Vina thuộc tập đoàn Framas Đức . Chuyên sản xuất chi tiết nhựa , chi tiết nhựa chính xác cao, khuôn nhựa và đế giày thể thao (gia công cho nhãn hàng Nike).

Kế Toán Tổng Hợp

Framas Korea Vina
Thỏa thuận Đồng Nai