Việc làm mới nhất, tìm việc làm lương cao

Global Vietnam Aluminium Co.,ltd

Global Vietnam Aluminium Co.,ltd

KCN Mỹ Xuân B1 - Conac, Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại: 064 3 921 921