no image

Huy Viet Nam Food Processing Co,.ltd - Head Office

302 - 304, Vo Van Kiet St.,, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Được thành lập vào năm 2006, chỉ trong một thời gian ngắn, Huy Vietnam nhanh chóng phát triển thành Công ty chế biến thực phẩm và nhà hàng tự cung cấp thực phẩm lớn nhất Việt Nam – được xem như một con hổ kinh tế mới nhất của châu Á. Hiện nay, Huy Vietnam có khoảng 140 nhà hàng hoạt động ở những địa điểm đắc địa, có lưu lượng giao thông cao tại TP. Hồ...