Việc làm mới nhất, tìm việc làm lương cao

Lá Phong Sushi House

Lá Phong Sushi House

Số 9 Trần Cao Vân, P. Đa Kao, Q1
Điện thoại: 0838247882; 01656153787