Việc làm mới nhất, tìm việc làm lương cao

Lacviet Computing Corporation

Lacviet Computing Corporation

23 Nguyễn Thị Huỳnh, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thành lập ngày 02-03-1994, Lạc Việt là một trong những cánh chim Lạc mang lại lợi ích bền vững của CNTT tiên tiến cho người Việt. Hiện nay với trên 300 nhân viên thể hiện quyết tâm luôn có ích cho khách hàng, phong cách chuyên nghiệp và luôn đi tiên phong trong áp dụng và sáng tạo sản phẩm mới. Lạc Việt luôn ở vị trí dẫn đầu trong việc xây dựng các hệ thống...