Việc làm mới nhất, tìm việc làm lương cao

Phonetrade99

Phonetrade99

277 Le Thanh Ton St, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sale of high end phones

Phone Sales Executive

PhoneTrade99
5 - 7 triệu Hồ Chí Minh