Auchan Retail Vietnam

Auchan Retail Vietnam
Thông tin công ty
Tên công ty

Auchan Retail Vietnam

Người liên hệ

Ms My

Địa Chỉ

No. 11, Truong Son St., Ward 15, District 10, HCMC, Viet Nam

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website Đang cập nhật
Điện thoại 839778810
Email aimy.nguyen@auchan.vn

Giới thiệu công ty

Auchan Retail Vietnam

Auchan Retail Vietnam Tuyển Dụng

- No. 11, Truong Son St., Ward 15, District 10, HCMC, Viet Nam tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Auchan Retail Vietnam