Back Of The Bike Tours

Back Of The Bike Tours
Thông tin công ty
Tên công ty

Back Of The Bike Tours

Người liên hệ

Ms.Trinh

Địa Chỉ

12 Tôn Đản, p13, Q.4

Quy mô công ty

Từ 10 - 24 nhân viên

Website http://backofthebiketours.com/
Điện thoại 0935046910
Email team@backofthebiketours.com

Giới thiệu công ty

Back Of The Bike Tours

Back Of The Bike Tours Tuyển Dụng

- 12 Tôn Đản, p13, Q.4 tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn. ßack of the Bike Tours is a motorbike Ƭour Company in Ho Chi Minh city. We ɑre driving the Foreigner around Ho Ϲhi Minh City on the Motorbike to exρerience the Vietnamese culture, peoρle and try Vietnamese Food.

Full Time Salary Position As A Tour Leader

Back Of The Bike Tours
15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh

Part Time Tour Driver

Back Of The Bike Tours
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh

Full- Time Tour Guide

Back Of The Bike Tours
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh

Part Time Driver (Cộng Tác Viên)

Back Of The Bike Tours
3 triệu - 5 triệu Hồ Chí Minh

Tour Leader

Back Of The Bike Tours
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh

Full-Time Tour Guide

Back Of The Bike Tours
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
2
Bạn đang xem việc làm của:
Back Of The Bike Tours