Bảo Vệ Thắng Lợi Việt Nam Vsc

Bảo Vệ Thắng Lợi Việt Nam Vsc
Thông tin công ty
Tên công ty

Bảo Vệ Thắng Lợi Việt Nam Vsc

Người liên hệ

Chị Chánh

Địa Chỉ

81 Song Hành , Khu Đô Thị An Phú An Khánh, Quận 2 (bên cạnh Metro An Phú)

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website Đang cập nhật
Điện thoại 0904924151
Email tranlysiuchanh@gmail.com

Giới thiệu công ty

Bảo Vệ Thắng Lợi Việt Nam Vsc

Bảo Vệ Thắng Lợi Việt Nam Vsc Tuyển Dụng

- 81 Song Hành , Khu Đô Thị An Phú An Khánh, Quận 2 (bên cạnh Metro An Phú) tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Bảo Vệ Thắng Lợi Việt Nam Vsc