Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Giới Và Xây Lắp 10 Tại Hà Nội

no image
Thông tin công ty
Tên công ty

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Giới Và Xây Lắp 10 Tại Hà Nội

Người liên hệ

Lưu Ngọc Hà

Địa Chỉ

101C5 Hoàng Ngọc Phách

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website Đang cập nhật
Điện thoại 0422422474
Email Đang cập nhật

Giới thiệu công ty

no image

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Giới Và Xây Lắp 10 Tại Hà Nội Tuyển Dụng

- 101C5 Hoàng Ngọc Phách tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.

- Chi nhánh Công ty Cổ Phần Cơ Giới và Xây Lắp 10 tại Hà Nội là công ty trực thuộc Công ty Cổ Phần Cơ Giới và Xây Lắp số 10 (LICOGI10) thuộc Tổng Công ty xây dựng và Phát triển Hạ Tầng (gọi tắt là LICOGI)

Bạn đang xem việc làm của:
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Giới Và Xây Lắp 10 Tại Hà Nội