Chi Nhánh Xuất Khẩu Lao Động Và Hợp Tác Quốc Tế-Cienco8

Chi Nhánh Xuất Khẩu Lao Động Và Hợp Tác Quốc Tế-Cienco8
Thông tin công ty
Tên công ty

Chi Nhánh Xuất Khẩu Lao Động Và Hợp Tác Quốc Tế-Cienco8

Người liên hệ

Anh Tuấn

Địa Chỉ

Tòa nhà A10, X4, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website www.cienco8japan.com
Điện thoại 0927697222
Email tuyenchonKTV@gmail.com

Giới thiệu công ty

Chi Nhánh Xuất Khẩu Lao Động Và Hợp Tác Quốc Tế-Cienco8

Chi Nhánh Xuất Khẩu Lao Động Và Hợp Tác Quốc Tế-Cienco8 Tuyển Dụng

- Tòa nhà A10, X4, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Chi Nhánh Xuất Khẩu Lao Động Và Hợp Tác Quốc Tế-Cienco8