Công Ty Cổ Phần Bê Tông Bảo Quân Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Bê Tông Bảo Quân Vĩnh Phúc
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty Cổ Phần Bê Tông Bảo Quân Vĩnh Phúc

Người liên hệ

Phòng Hành chính Nhân sự

Địa Chỉ

Khu Đồng Mố, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website https
Điện thoại 02113 596 889
Email luuhoaivinhphuc@gmail.com

Giới thiệu công ty

Công Ty Cổ Phần Bê Tông Bảo Quân Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Bê Tông Bảo Quân Vĩnh Phúc Tuyển Dụng

- Khu Đồng Mố, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty Cổ Phần Bê Tông Bảo Quân Vĩnh Phúc