Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera

Người liên hệ

Ms. Tuyết

Địa Chỉ

Đường 1B KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website Đang cập nhật
Điện thoại 0613841594
Email info@taicera.com

Giới thiệu công ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera Tuyển Dụng

- Đường 1B KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera