Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu

Người liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ TOÀN CẦU

Địa Chỉ

Tầng 3 - Tòa nhà Đại Việt - Km14 - QL6, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Quy mô công ty

Trên 1000 nhân viên

Website soncombo.com
Điện thoại 0968 54 3838
Email pkt.soncombo@gmail.com

Giới thiệu công ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu Tuyển Dụng

- Tầng 3 - Tòa nhà Đại Việt - Km14 - QL6, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ ĐẠI VIỆT
DAIVIET PETRLEUM INVESTMENT JONT STOCK COMANY
Địa chỉ
2
Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu