Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Lee

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Lee
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Lee

Người liên hệ

Nguyễn Thị Hồng Tâm

Địa Chỉ

137 Bờ Bao Tân Thắng , Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú , TP Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website Đang cập nhật
Điện thoại 0931828997
Email sanghongtam1989@gmail.com

Giới thiệu công ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Lee

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Lee Tuyển Dụng

- 137 Bờ Bao Tân Thắng , Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú , TP Hồ Chí Minh tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Lee