Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vĩnh Cát

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vĩnh Cát
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vĩnh Cát

Người liên hệ

Mr. Xuân Anh

Địa Chỉ

16/39, Phạm Tuấn Tài, Hà Nội

Quy mô công ty

Trên 1000 nhân viên

Website www.dixuatkhaulaodong.com.vn
Điện thoại 0984201218
Email huythiem82@gmail.com

Giới thiệu công ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vĩnh Cát

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vĩnh Cát Tuyển Dụng

- 16/39, Phạm Tuấn Tài, Hà Nội tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
2 3
Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vĩnh Cát