Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt

Người liên hệ

Bộ phận Tuyển dụng

Địa Chỉ

Tầng 9, tòa nhà Sài Gòn Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

Từ 500 - 999 nhân viên

Website http://www.hpt.vn
Điện thoại 08- 54123400 (ext: 1502)
Email tuyendung@hpt.vn

Giới thiệu công ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt Tuyển Dụng

- Tầng 9, tòa nhà Sài Gòn Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn. • Duy trì, quản lý khách hàng theo từng mảng thị trường được phân công như: Ngân hàng, Tài chính (bảo hiểm, chứng khoán,…), Chính phủ, Giáo dục, Y tế, Doanh nghiệp,…
• Tạo lập mối quan hệ và chăm sóc khách hàng: Nghiên cứu, khai thác và phân tích thông tin khách hàng, phát triển quan hệ và tìm kiếm khách hàng và thị trường mới.
• Thực hiện các công việc phối hợp, quan hệ với các đối tác.
• Nắm bắt các sản phẩm/giải pháp CNTT của công ty.
• Tư vấn, lập hồ sơ chào giá, lập hồ sơ chào thầu các dự án CNTT, theo dõi việc thực hiện hợp đồng, chăm sóc khách hàng.
• Hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao.
Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt