Công Ty Cổ Phần Gon Sa

Công Ty Cổ Phần Gon Sa
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty Cổ Phần Gon Sa

Người liên hệ

Bộ phận Tuyển Dụng

Địa Chỉ

88 Đường 152 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website gonsa.com.vn
Điện thoại 838506868
Email tuyendung@gonsa.com.vn
Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty Cổ Phần Gon Sa