Công Ty Cổ Phần Lilama 69-1

Công Ty Cổ Phần Lilama 69-1
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty Cổ Phần Lilama 69-1

Người liên hệ

Nguyễn Anh Tú

Địa Chỉ

17 Lý Thái Tổ - Tp. Bắc Ninh

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website http://www.lilama69-1.com.vn/
Điện thoại 02413821212
Email tuna@lilama69-1.com.vn

Giới thiệu công ty

Công Ty Cổ Phần Lilama 69-1

Công Ty Cổ Phần Lilama 69-1 Tuyển Dụng

- 17 Lý Thái Tổ - Tp. Bắc Ninh tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty Cổ Phần Lilama 69-1