Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thể Thao Và Thương Mại Bầu Trời Xanh( Blue Sky )

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thể Thao Và Thương Mại Bầu Trời Xanh( Blue Sky )
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thể Thao Và Thương Mại Bầu Trời Xanh( Blue Sky )

Người liên hệ

Mr.Nhật

Địa Chỉ

36 Đường Nguyên Hồng, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website Đang cập nhật
Điện thoại 972671945
Email giamdocnhansu.bluesky@gmail.com

Giới thiệu công ty

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thể Thao Và Thương Mại Bầu Trời Xanh( Blue Sky )

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thể Thao Và Thương Mại Bầu Trời Xanh( Blue Sky ) Tuyển Dụng

- 36 Đường Nguyên Hồng, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội. tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thể Thao Và Thương Mại Bầu Trời Xanh( Blue Sky )