Công Ty Cổ Phần Pqc Hospitality

Công Ty Cổ Phần Pqc Hospitality
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty Cổ Phần Pqc Hospitality

Người liên hệ

phòng tuyển dụng

Địa Chỉ

Số 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website http://www.pqc.com.vn
Điện thoại 0905101940
Email toan.nguyen@pqc.com.vn

Giới thiệu công ty

Công Ty Cổ Phần Pqc Hospitality

Công Ty Cổ Phần Pqc Hospitality Tuyển Dụng

- Số 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1 tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty Cổ Phần Pqc Hospitality