Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Bá Niên

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Bá Niên
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Bá Niên

Người liên hệ

Trần Tuấn Anh

Địa Chỉ

57 Huynh Man Dat, phường 19, quận Bình Thạnh, TP. HCM

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website Đang cập nhật
Điện thoại 835125354
Email info@banitek.com

Giới thiệu công ty

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Bá Niên

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Bá Niên Tuyển Dụng

- 57 Huynh Man Dat, phường 19, quận Bình Thạnh, TP. HCM tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Bá Niên