Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sao Việt

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sao Việt
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sao Việt

Người liên hệ

Phòng Hành chính Nhân sự

Địa Chỉ

Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website Đang cập nhật
Điện thoại 04.33766611
Email quanlynhansu2012sv@gmail.com

Giới thiệu công ty

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sao Việt

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sao Việt Tuyển Dụng

- Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sao Việt