Công Ty Cổ Phần Thanh Bắc Thái Bình Dương

Công Ty Cổ Phần Thanh Bắc Thái Bình Dương
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty Cổ Phần Thanh Bắc Thái Bình Dương

Người liên hệ

Công Ty Cổ Phần Thanh Bắc Thái Bình Dương

Địa Chỉ

408 Điện Biên Phủ, P11, Q10

Quy mô công ty

Từ 100 - 499 nhân viên

Website http://giaybata.com.vn
Điện thoại 0873002205
Email tien.hr@tb-ap.com

Giới thiệu công ty

Công Ty Cổ Phần Thanh Bắc Thái Bình Dương

Công Ty Cổ Phần Thanh Bắc Thái Bình Dương Tuyển Dụng

- 408 Điện Biên Phủ, P11, Q10 tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn. Giới thiệu về công ty
Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty Cổ Phần Thanh Bắc Thái Bình Dương