Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Ban Mai

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Ban Mai
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Ban Mai

Người liên hệ

Anh Bình

Địa Chỉ

Km12- Đường Ngọc Hồi – Thanh Trì, Hà Nội

Quy mô công ty

Từ 25 - 99 nhân viên

Website www.congtybanmai.vn
Điện thoại 436816153
Email congtybanmaijsc@gmail.com

Giới thiệu công ty

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Ban Mai

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Ban Mai Tuyển Dụng

- Km12- Đường Ngọc Hồi – Thanh Trì, Hà Nội tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Ban Mai