Công Ty Cổ Phần Xây Lắp, Dịch Vụ Viễn Thông Và Thương Mại Tnd

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp, Dịch Vụ Viễn Thông Và Thương Mại Tnd
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp, Dịch Vụ Viễn Thông Và Thương Mại Tnd

Người liên hệ

Trịnh Thu Hương

Địa Chỉ

phòng 206, số 109 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website www.tndco.vn
Điện thoại 462958515
Email huongttt@tndco.vn

Giới thiệu công ty

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp, Dịch Vụ Viễn Thông Và Thương Mại Tnd

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp, Dịch Vụ Viễn Thông Và Thương Mại Tnd Tuyển Dụng

- phòng 206, số 109 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp, Dịch Vụ Viễn Thông Và Thương Mại Tnd