Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hệ Dưỡng

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hệ Dưỡng
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hệ Dưỡng

Người liên hệ

Phòng Nhân Sự

Địa Chỉ

Ninh Vân - Hoa Lư - Ninh Bình

Quy mô công ty

Trên 1000 nhân viên

Website Đang cập nhật
Điện thoại 0303610192
Email hdhr5200@luckygrp.com.tw

Giới thiệu công ty

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hệ Dưỡng

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hệ Dưỡng Tuyển Dụng

- Ninh Vân - Hoa Lư - Ninh Bình tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hệ Dưỡng