Công Ty CP Giày Việt - Vina Giày

Công Ty CP Giày Việt - Vina Giày
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty CP Giày Việt - Vina Giày

Người liên hệ

Mr. Tùng

Địa Chỉ

22 Trần Huy Liệu F 12 Quận Phú Nhận

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website Đang cập nhật
Điện thoại 0903397180
Email vinagiay@vinagiay.com.vn

Giới thiệu công ty

Công Ty CP Giày Việt - Vina Giày

Công Ty Cp Giày Việt - Vina Giày Tuyển Dụng

- 22 Trần Huy Liệu F 12 Quận Phú Nhận tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty CP Giày Việt - Vina Giày