Công Ty CP Phần Mềm Bravo

no image
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty CP Phần Mềm Bravo

Người liên hệ

Phòng Hành Chính Nhân Sự

Địa Chỉ

Tầng 2B, 116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website http://www.bravo.com.vn
Điện thoại Đang cập nhật
Email Tuyendunghcm@bravo.com.vn

Giới thiệu công ty

Công Ty CP Phần Mềm Bravo

Công Ty Cp Phần Mềm Bravo Tuyển Dụng

- Tầng 2B, 116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.

BRAVO là một trong những nhà cung cấp phần mềm “Quản trị doanh nghiệp - Tài chính kế toán” có quy mô và uy tín của Việt nam. Đồng thời, là công ty đầu tiên chuyên sâu vào lĩnh vực kế toán cho doanh nghiệp sản xuất, cũng như cung cấp các giải pháp về hệ thống Quản trị - Tài chính - Kế toán và Quản lý nguồn lực doanh nghiệp (ERP).

Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty CP Phần Mềm Bravo