Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Mirae Asset (Việt Nam)

no image
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Mirae Asset (Việt Nam)

Người liên hệ

Phòng Hành Chánh

Địa Chỉ

Lầu 1, Tòa nhà Saigon Royal, 91 Pasteur, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website http://mafc.com.vn/
Điện thoại Đang cập nhật
Email thanhthao.do@miraeasset.com

Giới thiệu công ty

no image

Công Ty Tài Chính Tnhh Mtv Mirae Asset (Việt Nam) Tuyển Dụng

- Lầu 1, Tòa nhà Saigon Royal, 91 Pasteur, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.

Là một trong những tập đoàn tái chính lớn nhất thế giới, Tập đoàn Mirae Asset của chúng tôi hiện nay đã mở rộng các công ty con trên nhiều lĩnh vực như Công ty Đầu tư Mirae Asset, Công ty Chứng khoán Mirae Asset, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset, và Công ty Quỹ Đầu tư Liên doanh Mirae Asset. Tại Việt Nam, Công ty Tài chính TNHH Mirae Asset Việt Nam được thành lập vào tháng 11 năm 2010. Triết ký kinh doanh của chúng tôi là luôn coi trọng yếu tố con người và hướng đến tương lai với tư tưởng khoáng đạt

Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Mirae Asset (Việt Nam)