Công Ty Thhh Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Mới Idt

Công Ty Thhh Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Mới Idt
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty Thhh Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Mới Idt

Người liên hệ

Ms. Hải

Địa Chỉ

Hà Đông - Hà Nội !

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website Đang cập nhật
Điện thoại 433581298
Email nidt.com@gmail.com

Giới thiệu công ty

Công Ty Thhh Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Mới Idt

Công Ty Thhh Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Mới Idt Tuyển Dụng

- Hà Đông - Hà Nội ! tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty Thhh Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Mới Idt