Công Ty TNHH Aac Technologies Việt Nam

Công Ty TNHH Aac Technologies Việt Nam
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty TNHH Aac Technologies Việt Nam

Người liên hệ

Nguyễn Thị Chinh

Địa Chỉ

KCN Quế Võ, P. Vân Dương, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website http://www.aactechnologies.com/
Điện thoại 02413.634.072
Email ruanshihai2@aactechnologies.com

Giới thiệu công ty

Công Ty TNHH Aac Technologies Việt Nam

Công Ty Tnhh Aac Technologies Việt Nam Tuyển Dụng

- KCN Quế Võ, P. Vân Dương, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty TNHH Aac Technologies Việt Nam