Công Ty TNHH Crystal Martin (Việt Nam)

Công Ty TNHH Crystal Martin (Việt Nam)
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty TNHH Crystal Martin (Việt Nam)

Người liên hệ

Nguyen Van Quynh

Địa Chỉ

Lot R( R1) - Quang Chau Industrial Part - Viet Yen- Bac Giang

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website Đang cập nhật
Điện thoại 02403818188 - 68641/ 0917.62.05.05
Email tuyendungcrystal@gmail.com
Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty TNHH Crystal Martin (Việt Nam)