Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Môi Trường Dương Nhật

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Môi Trường Dương Nhật
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Môi Trường Dương Nhật

Người liên hệ

Phòng HCNS

Địa Chỉ

119 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14,, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website http://www.duongnhat.com.vn/
Điện thoại (08) 39 491 964 - 401 - Mobi
Email ngoluan@duongnhat.cm.vn
2

Giới thiệu công ty

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Môi Trường Dương Nhật

Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Môi Trường Dương Nhật Tuyển Dụng

- 119 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14,, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Môi Trường Dương Nhật