Công Ty TNHH Điện Tử Và Công Nghệ Thông Tin Hicom

Công Ty TNHH Điện Tử Và Công Nghệ Thông Tin Hicom
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty TNHH Điện Tử Và Công Nghệ Thông Tin Hicom

Người liên hệ

Phụ trach nhân sự Hicom

Địa Chỉ

67/69A Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website hicom.vn
Điện thoại 0914287015
Email admin@hicom.vn
2

Giới thiệu công ty

Công Ty TNHH Điện Tử Và Công Nghệ Thông Tin Hicom

Công Ty Tnhh Điện Tử Và Công Nghệ Thông Tin Hicom Tuyển Dụng

- 67/69A Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty TNHH Điện Tử Và Công Nghệ Thông Tin Hicom